lördag 23 januari 2016

Hallamölla

I det här inlägget drömmer jag mig tillbaka, inte bara till sommaren, utan även till Skåne och Österlen. Sommaren 2007, ja det är redan nio år sedan, så hade jag praktik och sommarjobb på Vägstationen i Brösarp. I början av denna praktik fick jag i uppdrag att köra runt kring Brösarp och göra studiebesök på lite olika ställen. Ett av dessa ställen som min handledare tyckte jag skulle besöka var Hallamölla och Hallamöllafallet. Hallamölla är än idag en av mina favoritplatser på Österlen.


Hallamölla
Hallamölla är Skånes högsta vattenfall, med en total fallhöjd på sammanlagt 23 meter, fördelat på fem etapper. Det finns en del som hävdar att Forsakar är det högsta vattenfallet. Och det är delvis rätt. I Forsakar är det två etapper på tio respektive åtta meter. Så pratar man "enskilt" fall är det ju rätt. :-)


Hallamölla.
Det finns högre fall här, men jag har inte vågat mig ut
i ån för att fota...
På platsen finns en vattenmölla (vattenkvarn) som funnits här åtminstone sedan 1491. Det är då möllan nämns för första gången. Det nuvarande kvarnhuset är från 1850-talet. Hjulhuset är sannolikt en tillbyggnad från 1910-1915. Kvarnrörelsen lades ned vid årsskiftet 1948-49. Möllan kan fortfarande ses i bruk. Varje år på "Möllornas dag" startar Albo Härads Hembygdsförening möllan.


Hallamölla
Utefter Verkeån fanns tidigare flera kvarnar och andra anläggningar som var beroende av vattenkraft, som t.ex. vadmalsstampar och mjölkvarnar.


Hallamölla
På hösten vandrar havsöringen uppför Verkeån och Hallamöllafallet för att leka. Vill man se Hallamölla i sin fulla prakt ska man besöka platsen under vårfloden. Med lite tur kan man så se forsärla, kungsfiskare och strömstare här. Ovanför fallen finns ett bestånd av dansk körvel, en starkt doftande kryddväxt som har förvildats och spritt sig i naturen!


Hitta hit: Från väg 19 söder om Brösarp, i Eljaröd sväng av mot Christinehovs Slott. Därefter skyltat Hallamölla.

Inga kommentarer: