måndag 24 november 2014

Gärdhems kyrkoruin

Strax utanför Trollhättan (ca 7 km söder om) finns resterna av Gärdhems gamla kyrka. Ruinen ligger inbäddad i lummig grönska, i omedelbar anslutning kring Gärdhems by. Hade det inte varit för att jag en gång för längesedan hade köpt en bok som heter "Sevärt i Trollhättans kommun", så hade jag nog aldrig fått reda på denna pärla. Den nämns inte på turistbyråns hemsida, och det finns inte heller någon skylt till själva ruinen från vägen... Det är som att man inte ens vill ha hit några besökare... Kanske vill byborna inte ha en massa folk springandes stup i kvarten? Men, den är helt klart sevärd, dock får man vara lite försiktigt då man utforskar ruinen då det är rasrisk i området...


Gärdhems första kyrka finns belagd i skrift från 1338, men här har med all sannolikhet funnits en kyrka redan på 1100-talet. Den var byggd i romansk stil, med ett rakslutet kor och sydportal, en vanlig kyrktyp i Västsverige. 

Vid en biskopsvisitation i början av 1700-talet konstaterade man att kyrkan var för liten, så med start 1727 byggdes den ut både mot öster och väster, då även en klockstapel byggdes. Samtidigt gjordes koret tresidigt och då återanvände man den ursprungliga korväggen i öster. Sakristian tillkom samtidigt. Kyrkan blev nu 32 meter lång. Kyrkan var uppförd i sten och hade tegeltak. Trots denna utvidgning av kyrkan ansågs den ändå för liten på 1860-talet och man diskuterade en ny ombyggnad av kyrkan. Man valde dock att bygga en ny kyrka, någon kilometer söderut, som stod klar 1879. När den nya kyrkan tagits i bruk, lämnades den gamla åt sitt öde, och det tog inte ens 50 år förrän den gamla kyrkan var en ruin.

Kyrkoruinen restaurerades under ledning av Erik Lundberg, 1942-43, och samtidigt gjordes arkeologiska utgrävningar för att fastställa kyrkans form. I koret finns en igenfylld gravkammare för ätten Natt och Dag. I samband med undersökningarna påträffades huggna stenfragment, bl.a. ett portallejon och delar av en stjärnformad sten, som prytt den romanska kyrkans portal. Man har även påträffat ett flertal s.k. liljestenar - gravstenar från den romanska perioden (1100-talet), ornerade med växtslingor, varav en dubbelhäll. Denna återfinns idag i Gärdhems nya kyrka, tillsammans med flera andra inventarier från gamla kyrkan. En av dessa är dopfunten som är daterad till1200-talet.


På den gamla kyrkogården alldeles intill kyrkan finns det fortfarande ett fåtal gravstenar, både stående och liggande.


Hitta hit: För att komma till kyrkoruinen kör man in på den lilla vägen mot Bol, som är mittemellan Gärdhemskorsningen och Gärdhems kyrka. Det går att stanna bilen alldeles intill ruinen.

Inga kommentarer: