söndag 1 juni 2014

Bottnaryds kyrka

På väg till Ulricehamn igår så blev det till min stora glädje ett stopp vid Bottnaryds kyrka! Kyrkan uppfördes 1666-1667, efter att den medeltida kyrkan revs den 8 maj 1666. Dagens kyrka, en rödmålad kyrka i trä, är byggd i korsform. Inuti är kyrkan täckt med vägg- och takmålningar, vilka är gjorda mellan 1693-1695 av mäster Anders Falck från Bogesund (Ulricehamn). Målningarna är gjorda direkt på timret och återger frälsningshistorien från skapelsen till yttersta domen och det himmelska Jerusalem.
Bottnaryds kyrka och klockstapel
Altartavlan
Takmålning
Väggmålning
I kyrkan finns det s.k. Ribbingska gravkoret som inlöstes av församlingen år 1771. Det gjordes om till sakristia, men fungerar nu som museum, där många vapensköldar kan ses. Där finns också porträtt av Johan Printz och hans hustru. Printz var en prästson från Bottnaryd som blev guvernör i kolonin "Nya Sverige" i Amerika. När Printz återvände till Sverige blev han landshövding i Jönköpings län. Det var för övrigt han som har byggt Gunillaberg där idag den danske konstnären Tage Andersen huserar. Printz avled 1663 och han är troligen begravd under södra korsarmen.

Ribbingska gravkoret.
Som jag trodde var Printz gravkor...
Alldeles intill kyrkan hittar jag
en minnessten över Johan Printz
Bland inventarierna märks en medeltida dopfunt, utförd av sandsten, och ett dopfat av mässing från omkring år 1600. Den konstnärligt mycket värdefulla altaruppsatsen är från 1600-talet och troligen ett nordtyskt arbete. Predikstolen i ek är från 1670. Vidare kan nämnas nattvardskalken från år 1689 och en brudkrona från år 1635.
Vi hittade ett kors på väggen.
På kyrkogården står en klockstapel byggd år 1686. Två av klockorna är medeltida, möjligen gäller detta också mellanklockan, som dock blev omgjuten år 1930.

Jag tycker kyrkan påminner om Habo kyrka, både utvändigt och invändigt, även om Habo kyrka är betydligt större. Då det skulle vara bröllop lite senare under dagen, och man höll på att förbereda inför detta, så kunde jag inte med att vara i kyrkan så länge, även om det på en skylt på dörren att kyrkan var öppen för besök och andakt...
Hittade såklart några järnkors på kyrkogården.
Vägbeskrivning: Bottnaryd ligger drygt två mil väster om Jönköping, norr om riksväg 40.  När man svängt av RV 40 är det skyltat till kyrkan.

Inga kommentarer: