lördag 25 januari 2014

Slottsvillan i Huskvarna

Alldeles i närheten av Husqvarna Fabriksmuseum (och Husqvarnafabriken) ligger det ett slottsliknande hus med tillhörande trädgård/park. Det är den så kallade Slottsvillan. Slottsvillan byggdes 1893-1896 som disponentvilla åt Wilhelm Tham som var Husqvarna Vapenfabriks direktör. Den är byggd i engelsk stil med en stor trädgård. Slottsvillan ritades av Fredrik Sundberg, stadsarkitekt i Jönköping. Inne i huset finns en genuint bevarad högreståndsmiljö från sekelskiftet 1800-1900. Byggnaden är sedan 1992 byggnadsminne och idag används Slottsvillan som hotell, restaurang och för konferenser.

Slottsvillan
Slottsvillan

I parken finns det tre bokar som fridlystes som naturminne 1959. På bokarna finns några ovanliga svampar, bl.a. skillersticka. I Sverige har man bara gjort ett 20-tal fynd av denna svamp. I sluttningen bakom Slottsvillan står ett bestånd om ca 50 bokar som tillsammans med ett markområde däromkring fridlystes som naturminne 1967. Bokarna är över 100 år gamla och har förmodligen planterats i samband med anläggningen av parken i slutet av 1800-talet.

I parken finns det även en paviljong, byggd efter ritningar av Birger Damstedt. Paviljongen användes vid brunnsdrickning från 1890 till 1920-talet på den intilliggande tomten Hälsokällan 3. Paviljongen flyttades till sin nuvarande plats 1988.
Paviljongen
Slottsvillan vann precis Stadsbyggnadspriset 2013 (i Jönköpings kommun) i klassen "God byggnadsvård".

Inga kommentarer: