lördag 17 november 2012

Vassända kyrkoruin

Vid Vassbotten, strax utanför Vänersborg om man kör gamla vägen mot Båberg så finns det en  kyrkoruin. Av någon anledning är detta en av dessa platser jag åkt förbi, jag vet inte hur många gånger och ofta tänkt, nästa gång jag kör här ska jag stanna till och titta lite närmare. Men av någon anledning så blir det liksom aldrig av. Men rätt var det är så stannar jag faktiskt bilen och tar mej en närmare titt...

Jag har dock inte hittat så jättemycket information om Vassända kyrkoruin. Vid platsen finns en gammal informationsskylt som någon eller några .roat sig med att elda lite på, så en del av texten alt. bild på hur kyrkan en gång kan ha sett ut är borta. Sedan kan man ju fråga sig hur ofta de ansvariga för skylten är och kollar till den och i så fall även byter ut om så skulle behövas.


Idag återstår inte mer än grundmurarna av den medeltida kyrkan. Man vet dock inte exakt när den uppfördes. Kyrkan bestod av ett långhus, ett trekantigt kor och ett vapenhus på västra kortsidan. Kyrkan hade inget torn, som brukligt var under medeltiden, utan det fanns en fristående klockstapel.
1792 togs ett beslut att man skulle riva Vassända kyrka samt Naglums kyrka för att bygga en gemensam kyrka för de båda socknarna, då båda kyrkorna var i dåligt skick. Men, det hela drog ut på tiden. Sockenborna ville såklart behålla sina egna kyrkor. 1800 stod den nya kyrkan - Vassända-Naglums kyrka klar och Vassända kyrka lämnades åt sitt öde. Den förföll och raserades ganska omgående. 
 
 
På den gamla kyrkogården intill ruinen finns två gamla gravstenar kvar. Den ena utmärker gravplatsen för Wilhelm Kruse, lantmätare och hans hustru Christina Beata Labechia. Enligt Wikipedia ska dock hustrun ligga begravd på Frändefors kyrkogård. Detta måste jag ju så klart försöka luska vidare i. Wilhelm Kruse avled 1739, och han ska ha varit den förste som bröt koppar i Dalsland. Han hjälpte även bland annat Karl XII med uppförandet av bröstvärnet i Ed. Den andra gravstenen har en oläslig inskription.

 

Inga kommentarer: